Marka Değerinin Belirlenmesi

tarafından gönderildi. John 03/12/2017 0 Yorum

Marka Değerinin Belirlenmesi

Marka kavramının hem tüketici hem de üretici açısından taşıdığı önemin
giderek artması, gerek pazarlama bilimi gerekse de finans bilimi açısından
incelenen ve önem verilen bir konu olmasına yol açmıştır. Pazarlama bilimine
göre marka bir süreç olarak ele alınırken, pazarlama faaliyetlerini
belirlemeden satış sonrası faaliyetlere kadar uzanan bir alanı kapsamaktadır.
Bu kapsamda marka hem psikolojik hem de nesnel açıdan
incelenebilmektedir. Finans bilimi açısından da markanın; birleşme ve satın
almalardan, franchising ya da lisanslama uygulamalarına, markaya dayalı
finansman sağlamadan, pazarlama faaliyetlerinin planlanmasına, vergi
yönetiminden firmanın satışlarına kadar olan geniş bir yelpazede kullanıldığı
ve incelendiği görülmektedir. 
Marka değerinin tespitinin firmalar tarafından birçok alanda kullanılmaya ve
talep edilmeye başlamasıyla beraber çok sayıda analist, akademisyen ve
danışmanlık firması tarafından marka değerleme yöntemleri ve modelleri
geliştirilmiştir. Markanın etkisini ya da değerini belirleyebilmek için geliştirilen
finansal yöntemler maliyet temelli, piyasa temelli ya da gelir temelli yöntemler
başlıkları altında incelenebilmektedir. 
Pazarlama bilimin önde gelen bilim adamları ve uygulamacıları tarafından da
kendi adları ile bilinen yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesi marka
kavramına olan ilginin ve önemin arttığının bir göstergesi olmaktadır. Aynı
şekilde finans alanında da önemli bilim adamlarının geliştirdikleri yöntemler
ve modellere göre de markanın finansal değeri hesaplanabilmiştir. 
Tüm yaklaşımları bir model içinde değerlendiren danışmanlık firmalarının
ortaya çıkışı ile de marka değeri bir bütün olarak hesaplanabilmiş ve tüm
taraflar açısından da kabul görmeye başlamıştır.  
Temelde marka değeri kavramı ve özelde marka değerleme yöntemlerine
odaklanılan bu çalışma ile literatür çalışması yapılarak marka değerinin bir
model ile hesaplanması hedeflenmiştir. İncelenen modellerin temel varsayım
farklılıkları ve uygulama yapılacak sektörün veri altyapısı gibi nedenlerle bu
sorunların en az olduğu, en uygun model olan Hirose Modeli seçilmiş ve
model Türkiye’ye uyarlanarak marka değeri hesaplanmaya çalışılmıştır. 
Uygulanan modelin sınırlılıkları kapsamında ifade edilen etkiler de göz önüne
alınarak korelasyon modeli ile firmaların marka değerleri ile piyasa değerleri
ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.

Daha fazla bilgi için kaynak: 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: ÖRNEK OLAY UYGULAMASI 
BİST (BORSA İSTANBUL) KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK  
ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE MARKA DEĞERİNİN TESPİTİ 

 UZMANLIK TEZİ

AHMET ALKAN DIMBILOĞLU

Yorum Yapmak İstermisin?