Perakende Mağaza İçi Alan Dağılımı Nasıl Olmalıdır

tarafından gönderildi. John 10/08/2017 0 Yorum

Perakende Mağaza İçi Alan Dağılımı Nasıl Olmalıdır

Mağaza alanı satış alanı ve satış dışı olanlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Satış alanı tüm alım satımların yapıldığı satış katlarıdır. Bütün diğer alanlar ise satış dışı alanlar olarak adlandırılır.
Departmanlı mağaza yöneticisinin düşüneceği konulardan biri, satış dişi alanda hangi aktivitelerin yürütüleceği ve bu aktivitelerin etkin bir biçimde uygulanması için ne kadar satış dışı alanın gerektiğidir. Bazı ülkelerde çalışanların dinlenmesi ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ayrılacak satış dışı alan ölçüleri yasalarla belirtilmiş olup uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.
Satış alanının mallara göre dağılımının iyi olması satışları belirgin ölçüde arttıracağından özenle düzenleme yapılmalı ve müşterinin malları rahatça inceleyerek, karşılaştırmasını yapabileceği bir ortam yaratılmalıdır.
c- Mal Yerleşimi:
Bir malın sergilendiği alan kadar onun mağaza içindeki yerleşim noktası da satış açısından önemlidir.örneğin; trafiğin yoğun olduğu noktalar  satış potansiyeli"nin yüksek olduğu noktalardır. Buradan hareket edilerek temel genellemeler yapılabilir'

- Mağazanın ön kısmındaki alanlar arka kısma göre daha değerlidir.
- Giriş katındaki alanlar alt ve üst katlardan daha değerlidir. Kat yükseldikçe alanın değeri düşmektedir.
- Ana geçişler yanındaki alanlar, köşelerde bulunan alanlardan daha değerlidir.
- Ana yollar ve merkezdeki yollar, yandaki ve kenardaki yollardan daha değerlidir.
Bir malın nereye yerleştirileceği hakkındaki nihai karar 2 faktöre bağlıdır. Bunlardan birincisi malın kendisidir.
örneğin? kolayda mallar müşterilerin rahatlıkla görebileceği yerlerde olması gerekirken, özellikli mallar, ikincil yerleşim alanlarında olabilir. Çünkü müşteri bunlara Karşı ilgili olduğundan mağaza içinde arayacaktır.
İkinci faktör, mağazanın müşterileridir. Acele mi yoksa yavaş yavaş mı alışveriş etmek istiyorlar, ilk katlardan alışveriş yapmak İsteyen yaşlı müşteri grubunun tüm müşterilere oranı nedir ve bunların mağazayı ziyaret sıklıkları ne ölçüdedir gibi soruların karşılıkları bulunduğu ölçüde daha akılcı mal yerleşim planı yapılabilecektir.

Alıntıdır:

T.C.GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DEPARTMANLI MAĞAZACILIK VE TÜRKİYE' DEKİ UYGULAMALARI

Danışman : Prof. Dr. Tımçdan BALTACIOĞLU

MASTER  TEZİ

Sanem ALKİBAY

ANKARA – 1989

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için lütfen tıklayınız. www.baskimarketi.com

Yorum Yapmak İstermisin?