Perakende Mağaza Görselliği Nasıl Olmalıdır.

tarafından gönderildi. John 09/08/2017 0 Yorum

Perakende Mağaza Görselliği Nasıl Olmalıdır.

Turley ve Milliman (2000) tarafından mağaza imajı; 1- Dış Ortam: Bina şekil ve boyutları, tabela, dış pencereler ve vitrin, park etme olanakları, çevre, 2- Genel İç Ortam: Işıklandırma, müzik, mağaza içinin renkleri, kokuları, ısı, mağazanın genel temizliği gibi atmosfer değişkenleri, 3- Plan ve Tasarım: Ürün gruplandırmaları, trafik akışı ve koridor yerleştirmeleri, bölüm yerleştirmeleri, raflar ve demirbaşlar gibi değişkenler ve otomatik kasaların yerleştirilmesi, 4- Satın alma Noktası ve Dekorasyon Değişkenleri: Satın alma noktası göstergeleri, tabelaları, ürün teşhiri, etkileşimli göstergeler, küçük stantlar gibi, 5- Ortamdaki İnsan Faktörü: Çalışanların özelliği, çalışanların giyimi, mağazanın kalabalıklığı, yoğunluğu olmak üzere 5 başlık altında ele almışlardır (195). Sheinin ve Wagner (2003) tarafından yapılan araştırma; mağaza imajının ve mağazanın görünüşünün ürünlerin algılanan kalitesiyle ilişkili 100 Atilla YÜCEL & Nurcan YÜCEL Mağaza İmajı ile Mağaza Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi... olduğunu göstermiştir. Yüksek mağaza imajının-yüksek kaliteli ürünler olarak algılandığını ve bu ürünlerin gelişimini etkilediğini belirtmişlerdir. Diğer taraftan, düşük mağaza imajının ise düşük kaliteli ürünler olarak algılandığını ifade etmişlerdir (203). Mağaza imajı; tüketicilerin mağazayı nasıl algıladıklarıyla ilgilidir ve tüketicilerin mağazaya ilişkin izlenimlerini yansıtmaktadır. Mağaza imajı- na, mağazanın fiziksel özelliklerinden, mağaza içinde çalışan personeline, satış elemanına kadar pek çok faktör etki etmektedir. Bu faktörlerin bütü- nü de mağaza imajını oluşturmaktadır. Mağaza imajı; imajı oluşturan unsurların toplamından çok, unsurlar arasındaki etkileşimi temsil eden ve dış faktörlerin etkilerine açık, duygusal içeriğe sahip, gerçekçi ve duygusal unsurların bir bütünü, kombinasyonu olan bir kavramdır (Arslan ve Boyçu 2006:39). Arslan ve Boyçu (2006) mağaza imajını oluşturan özellikleri altı başlık altında toplamışlardır. Bunları kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz (29): 1- Genel Özellikler: Mağazanın ne zamandan beri faaliyet gösterdiği, nasıl bilindiği, hitap ettiği pazarı ve özellikleri, mağazanın bulunduğu semt, mağazanın konumu gibi özellikleri kapsamaktadır. 2- Ürün Özellikleri: Satılan ürünler, markalar, kalite, ürünlerin kolay bulunabilirliği, ürüne olan güven vb.dir. 3- Fiyat Özellikleri: Fiyatların rakiplerle kıyaslanmasını, fiyat indirim oranlarını ve sıklığını ele almaktadır. 4- Fiziksel Özellikler: Mağazanın girişi, dış cephesi, vitrini, mağazanın çevresi, otopark imkânları, ışıklandırma, müzik, renk ve teknoloji, temizlik, ürünlerin teşhiri vb.dir. 5- Müşteri Özellikleri: Müşteri sayısı, düzeyi, müşterilere cevap verebilme, müşterilerin ödeme şekilleri vb. kapsamaktadır. 6- Personele Ait Özellikler: Mağazada çalışanların sayısı, tarzları, giyimi, yeterli bilgiye sahip olmaları, müşteriye olan davranış şekilleri vb. gibi özellikleri ele almaktadır. Mağaza imajı kavramı; mağaza atmosferi, satış personelinin niteliği vb. gibi faktörlerin birleşiminden meydana gelmektedir. Bunlardan ma- ğaza atmosferi oluşturulurken; hem mağazanın içinde hem de mağazanın dışında birçok faktörün gözden geçirilmesi gerekmektedir. Mağazanın dı- şı, mimari yapısı, girişi, vitrini, tüketiciyi mağazanın içine çeken ve tüketime yönelten en önemli faktörlerdendir.

Ürünü sipariş vermek için lütfen tıklayınız

http://www.baskimarketi.com/index.php?route=product/product&path=168_178&product_id=624

Yorum Yapmak İstermisin?