Vücut Geliştirme ve Fitness Tasarım ve Baskı

tarafından gönderildi. John 27/07/2017 0 Yorum

SİPARİŞ VERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Vücut Geliştirme ve Fitness El broşürü tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness el ilanı tasarım baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness katalog tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness broşür tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness kartvizit tasarım ve baskı,Vücut Geliştirme ve Fitness  antetli tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness fiyat listesi tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness karton çanta, Vücut Geliştirme ve Fitness kapı askısı tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness sipariş formu tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness giriş formu tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness form tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness t-shirt tasarım ve baskı, Vücut Geliştirme ve Fitness promosyon ürünler tasarım ve baskı

İnsanoğlunun gelişim seyri tarihsel olarak incelendiğinde, gelişmiş bir vücut yapısının, insanların özellikle de erkeklerin sahip olmak istedikleri bir özellik olduğu karşımıza çıkmaktadır. Günümüzdeki birçok kişi, vücut geliştirme ile hem rekreasyonel hem de profesyonel anlamda ilgilenmektedir. Bu çalışmada, rekreasyonel ve profesyonel anlamda vücut geliştirme ile ilgilenen sporcular, American College of Sports and Medicine’in (ACSM) sağlıkla ilgili bildirileri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Rekreasyonel anlamda vücut geliştirme yapan bireyler, adından da anlaşılacağı üzere daha çok boş zamanlarında vücut geliştirme yaparak, fit bir vücuda sahip olma eğilimdedirler. Bu şekilde vücut geliştiren bir bireyin takip ettiği antrenman ve beslenme yöntemlerinin profesyonel bir vücut geliştiricinin takip ettiği yöntemlere göre eksik ve ACSM’nin bildirmiş olduğu sağlıkla ilgili egzersiz ve fitness kriterlerine göre yetersiz düzeyde olduğu öngörülmektedir. Fiziksel inaktivite, yüksek şiddetli fiziksel egzersizin günde en az 20 dakika sürecek bir şekilde haftada en az 3 gün veya orta şiddetli fiziksel egzersizin günde en az 30 dakika sürecek şekilde haftada en az 5-7 gün gerçekleştirilmeme durumu olarak tanımlanmaktadır (1). Fiziksel inaktivite, başta koroner arter hastalığı olmak üzere inme, hipertansiyon, Tip 2 diyabet, kolon, prostat ve meme kanseri, osteoporoz ve depresyon gibi kronik hastalıklara yol açmasınden dolayı, 21. yüzyılın en önemli sağlık problemi olarak kabul edilmektedir (2,3). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2000 yılında yayınlanan raporda, fiziksel inaktivite 2 nedeniyle her yıl dünya çapında 1.9 milyon ölüm olayının yaşandığı belirtilmiştir. Bu ölümler ise %22 oranında iskemik kalp hastalıklarından, %10-16 meme ve kolon kanserlerinden kaynaklanmaktadır (4). Sağlık otoriteleri tarafından bu hastalıklarla mücadele için her gün 30- 60 dakikalık orta yoğunlukta ya da haftada 4-7 kez 20-30 dakikalık yüksek yoğunlukta aktivite yapılması önerilmektedir (5). Bu bakımdan bireylerin sağlık ve esenlik düzeylerini geliştirecek rekreasyonel spor aktivitelerine katılımı, onlar için büyük bir önem teşkil etmektedir. Vücut geliştirme tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de popüler olan rekreasyonel fiziksel aktivite türlerinden biridir. Vücut geliştirmenin karekteristik özelliği; kassal hacim ve şeklin ön planda olmasıdır (6). Ayrıca vücut geliştiricilerin tek tip (hipertrofik kuvvet antrenmanı lehine) egzersiz programı takip ettikleri gözlenmektedir (7). Bu durumun ACSM’nin fiziksel fitness düzeyinin geliştirilmesiyle ilgili bildirileriyle uyuşmadığı görülmektedir. Fiziksel fitness, gündelik işler ve rekreasyonel faaliyetlerin yorgunluk hissedilmeksizin yapılabilmesi olarak tanımlanmakta ve kardiyorespiratuvar dayanıklılık, kuvvet, esneklik ve vücut kompozisyonu gibi özelliklerden oluşmaktadır (7). Egzersiz programlarının sağlığa katkıda bulunabilmesi için haftada 3-5 kez, maksimal kalp atım sayısının % 60-80’i düzeyinde aerobik dayanıklılık aktivitelerini içermesi gerekmektedir (7,8). Fiziksel fitness’ın bir diğer önemli bileşeni de esnekliktir. Vücut geliştiricilerin esneklik ve hareketlilik çalışmalarını ihmal ettikleri pratik uygulamalardan bilinmektedir. ACSM’ye göre esneklik gelişimi için haftada 3-5 kez esneklik gelişim antrenman programının (EGAP) uygulanması gerekmektedir (8). Ülkemiz özelinde konuya yaklaşıldığında, rekreasyonel vücut geliştiricilerinin fiziksel fitness düzeylerinin araştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların, nitelik ve nicelik açılarından sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Bu konuyla ilgilenen araştırmacıların, problemin salt vücut geliştirme yönüne ağırlık verdiği görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, rekreasyonel olarak vücut geliştirme antrenmanlarına katılan sporcuların ACSM’nin sağlıkla ilgili son bildirileri doğrultusunda fiziksel fitness özelliklerinin test edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatürdeki kısıtlılık göz önüne alındığında, yapmış olduğumuz tez çalışmasının özgün yanları ve konuya ilişkin olarak sunacağı katkılar daha belirgin bir hal alacaktır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar, rekreasyonel olarak vücut geliştirmeyle ilgilenen sporculara mevcut durumlarını değerlendirme açısından olanak sağlayacaktır. 

Alıntıdır: REKREASYONEL VÜCUT GELİŞTİRMECİLERİN FİZİKSEL FITNESS DÜZEYLERİNİN AMERİKAN SPOR HEKİMLİĞİ KOLEJİNİN SAĞLIKLA İLGİLİ BİLDİRİLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ  / Fuat ERDUĞAN 

Yorum Yapmak İstermisin?